Expert

Dr Maartje de Goede

Vervoerswijzen
Fiets
Technologie & ITS
Mens, gedrag & verkeer

Dr. Maartje de Goede is specialist op het gebied van human factors en verkeersveiligheid. Ze heeft ruime ervaring in het leiden en uitvoeren van studies naar het gedrag en de beleving van weggebruikers in relatie tot de verkeersomgeving en het voertuig. Deze kennis is te gebruiken om weg, maatregelen en systemen zo goed mogelijk te laten functioneren als het gaat om wat gebruikers kunnen, willen en begrijpen.

Maartje was lid van diverse nationale en internationale werkgroepen (CROW: ‘Vergevingsgezinde weg’ en ‘Basiskenmerken kruispunten’; PIARC: beïnvloeding van menselijk gedrag in tunnels). In 2014 was zij gastonderzoeker aan het Institute of Transport Economics (TØI) in Oslo, Noorwegen.

Maartje de Goede studeerde Psychologie en Cognitieve Neurowetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze promoveerde in 2009 op onderzoek naar verschillen tussen mannen en vrouwen in ruimtelijke cognitie

Print this page

Contact

Afdeling: Interactie met zelfrijdende voertuigen
Telefoon: 070 3173 333