Expert

ir. Rob Eenink

Personenauto
Technologie & ITS
Visie & beleid
Internationaal

Ir. Rob Eenink is hoofd van de afdeling Gedrag en ITS én van de afdeling Bedrijfsvoering. Daarbij is hij plaatsvervangend directeur. Hij was betrokken bij vele nationale en Europese projecten op het gebied van infrastructuur (ERASER, Ripcord-Ierest), menselijke factoren en ITS (Humanist), én 'naturalistic driving' (Prologue, UDRIVE). Hij was vice-president van
HUMANIST VCE en is bestuurslid van Delft Road Safety Courses. Sinds oktober 2018 is hij voorzitter van de netwerkorganisatie FERSI, het Forum van Europese onderzoeksinstituten voor verkeersveiligheid. Rob Eenink studeerde technische natuurkunde aan de Universiteit Twente.

Print this page

Contact

Telefoon: 070 3173 333