Expert

Kirsten van Duijvenvoorde, BASc

Verkeersveiligheid in cijfers
Mens, gedrag & verkeer

Kirsten van Duijvenvoorde, BASc, is als ongevallenonderzoeker verbonden aan het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen. Zij houdt zich bezig met schouwen van de ongevalslocaties, voertuigonderzoek, reconstructie van het ongeval, data-analyse en databasemanagement. Kirsten van Duijvenvoorde heeft de opleiding Forensisch Onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam afgerond. Kirsten is actief lid van EVU Nederland.

Print this page

Contact

Afdeling: Data en analyse voor beleid
Telefoon: 070 3173 333