Expert

dr. Ragnhild Davidse

Verkeersveiligheid in cijfers
Mens, gedrag & verkeer

Dr. Ragnhild Davidse is specialist op het gebied van oudere verkeersdeelnemers en de mogelijkheden om hun verkeersveiligheid te verbeteren (wegontwerp, in-voertuigsystemen, educatie, rijgeschiktheidstesten) en in diepteonderzoek naar het ontstaan van verkeersongevallen. In 2008 heeft ze het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen opgericht. Sindsdien heeft ze diverse thematische dieptestudies geleid naar het ontstaan van bermongevallen, bestelauto-ongevallen, fietsongevallen, snorfietsongevallen op het fietspad, en ongevallen met brom- en scootmobielen.

In 2007 promoveerde Ragnhild Davidse aan de Rijksuniversiteit Groningen met haar proefschrift getiteld Assisting the older driver: Intersection design and in-car devices to improve the safety of the older driver.

Print this page

Contact

Telefoon: 070 3173 333