Expert

Michiel Christoph, MSc

Risico's
Technologie & ITS
Mens, gedrag & verkeer

Michiel Christoph, MSc, is betrokken bij verschillende Europese projecten die zich met Naturalistic Driving bezighouden. In het project INTERACTION heeft hij de praktijktests in zeven Europese landen gecoördineerd en in het project UDRIVE coördineerde hij de ontwikkeling van de technologie. Michiel coördineert momenteel de kennisontwikkeling in het project MEDIATOR, dat zich richt op een optimale afstemming tussen een menselijke bestuurder en (deels) autonome voertuigsystemen. Michiel Christoph behaalde zijn master in Cognitieve Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkt momenteel aan de afronding van zijn promotieonderzoek over afleiding en zelfregulatie. 

Print this page

Contact

Afdeling: Interactie met zelfrijdende voertuigen
Telefoon: 070 3173 333