Expert

Dr Charlotte Bax

Verkeersveiligheid in cijfers
Vervoerswijzen
Fiets
Infrastructuur
Visie & beleid

Dr. Charlotte Bax doet onderzoek naar – en samen met – provincies en gemeenten. Haar focus ligt op het vertalen van wetenschappelijke kennis in handzame instrumenten voor de regio. Zij coördineert bijvoorbeeld de SWOV-inzet in het Kennisnetwerk SPV (Strategisch Plan Verkeersveiligheid). Daarnaast leidt ze projecten over benchmarking en ProMeV (een SWOV-instrument om inzicht te krijgen in de verkeersveiligheid van provinciale wegen). In 2011 is Charlotte Bax aan de Radboud Universiteit Nijmegen gepromoveerd op de dissertatie Processes and patterns; The utilisation of knowledge in Dutch road safety policy.

Print this page

Contact

Afdeling: Data en analyse voor beleid
Telefoon: 070 3173 333