Found 3 documents.

Bruikbaarheid van snelheidsgegevens uit 'floating car data' voor proactieve verkeersveiligheidsanalyses

Publication/report R-2015-3
Published: 2015 (SWOV): Aarts, L.T.; Bijleveld, F.D.; Stipdonk, H.L.
Tags: Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement,speed
Gegevens over verkeersslachtoffers bieden momenteel onvoldoende aanknopingspunten voor beleid van decentrale overheden. De regionale organen verkeersveiligheid van de provincies Gelderland (ROVG,...... Read more

Monitoring van de veiligheidskwaliteit van weginfrastructuur en fietsinfrastructuur

Publication/report R-2015-5
Published: 2015 (SWOV): Dijkstra, A.; Wijlhuizen, G.J.; Aarts, L.T.
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic,region
Gegevens over verkeersslachtoffers bieden momenteel onvoldoende aanknopingspunten voor beleid van decentrale overheden. De regionale organen verkeersveiligheid van de provincies Gelderland (ROVG,...... Read more

Monitoring van het gebruik van alcohol in het verkeer

Publication/report R-2015-4
Published: 2015 (SWOV): Houwing, S.; Aarts, L.T.
Tags: Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement,driver
Gegevens over verkeersslachtoffers bieden momenteel onvoldoende aanknopingspunten voor beleid van decentrale overheden. De regionale organen verkeersveiligheid van de provincies Gelderland (ROVG,...... Read more