Found 2 documents.

Sneller Veiliger

Publication/report D-2002-10
Published: 2003 (SWOV): Wegman, Ir. F.C.M.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Risks, Transport mode, Enforcement, Infrastructure, Education, International,safety
In het tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer was voor het jaar 2000 de taakstelling geformuleerd van 25% minder slachtoffers dan in 1986. Deze reductie is gehaald voor het aantal verkeersdoden... Read more

Verkeersveiligheidstoets Rhoonse Baan

Publication/report D-2003-1
Published: 2003 (SWOV): Langen, Ir. A.C.B. de
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, International,safety
In de gemeente Albrandswaard is een tracé bepaald voor een nieuw aan te leggen gebiedsontsluitingsweg vanuit de nieuwbouwwijk Portland. Deze nieuwe weg, de Rhoonse Baan, zorgt voor de ontsluiting van... Read more