Found 64 documents.

Cost effective EU transport safety measures

Publication/report
Published: 2003 (European Transport Safety Council ETSC): Mackay, M.; Elvik, R.; Jorna, P.; Schoon, C.; Bäckman, J.; Glansdor, C.; Piers, M.; Wesemann, P.

De monetaire waarde van een statistisch mensenleven in een verkeersveiligheidscontext

Publication/report Research Memorandum 2003-20
Published: 2003 (Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit): Blaeij, A.T. de

Optiedocument Duurzaam Veilig Voertuig

Publication/report
Published: 2003 (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer): Ammerlaan, H.; Driever, J.P.; Kampen, L.T.B. van; Arem, B. van; Schoon, C.C.

Annex Factsheets

Publication/article
Published: 2003 (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer): Arem, B. van; Schoon, C.C.

Implementing, monitoring, evaluating, and updating a road safety programme

Publication/article
Published: 2003 (European Transport Safety Council ETSC): Wegman, F.

Onderzoek en kennisverspreiding 2002

Publication/report D-2003-9
Published: 2003 (SWOV): Brouwer, Dra. M.; Schagen (samenstelling), drs. I.N.L.G. van

Besluitvorming over veiligheid in Provinciale en Regionale Verkeers- en Vervoersplannen

Publication/report R-2003-26
Published: 2003 (SWOV): Bax, Drs. C.A.
Tags: Policy, Transport mode, Other modes of traffic, Human behaviour in traffic, International,decision process
In Provinciale en Regionale Verkeers- en Vervoersplannen (PVVP's en RVVP's) wordt onder andere het verkeersveiligheidsbeleid van provincies en kaderwetgebieden vastgelegd. In dit onderzoek is bekeken... Read more

Calibration in young drivers

Publication/article Report ECTRI 2003-03
Published: 2003 (European Conference of Transport Research Institutes ECTRI): Craen, S. de

Personal versus situational factors in the elicitation of anger

Publication/article Report ECTRI 2003-03
Published: 2003 (European Conference of Transport Research Institutes ECTRI): Mesken, J.
Tags: Human behaviour in traffic,
In this study, the elicitation of anger was examined in hypothetical traffic scenarios. It was hypothesised that the occurrence and strength of anger varies as a function of three factors: goal...

The development and maintenance of driving skills of young moped riders

Publication/article Report ECTRI 2003-03
Published: 2003 (European Conference of Transport Research Institutes ECTRI): Houwing, S.