Found 1 documents.

De verkeersveiligheid van oudere verkeersdeelnemers in Drenthe

Publication/report R-2001-27
Published: 2001 (SWOV): Mesken, Drs. J. ; Davidse, drs. R.J.
Tags: Human behaviour in traffic, Transport mode, Policy, Road safety in numbers, Risks, Enforcement, Education, Other modes of traffic, International,old people
Ouderen vormen een groep die specifieke aandacht behoeft vanuit de optiek van verkeersveiligheid. In Nederland neemt het risico om slachtoffer te worden van een verkeersongeval toe vanaf het 60ste... Read more