Found 18 documents.

Overzicht van publikaties in 1998

Publication/report R-99-3
Published: 1999 (SWOV): SWOV, Afdeling Voorlichting en Publiciteit
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,bibliography
Dit document bevat een lijst met publikaties die in 1998 door of (mede) in opdracht van de Stichting Wetenscahppelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV zijn uitgebracht

Rapporten, publikaties, brochures en artikelen 1997 t/m 1998

Publication/report R-99-4
Published: 1999 (SWOV): SWOV, Afdeling Voorlichting en Publiciteit
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,bibliography
in dit overzicht treft u een lijst met publikaties aan die door of (mede) in opdracht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV zijn uitgebracht in de jaren 1997 t/m 1998... Read more

Road Safety Audit, tools, procedures, and experiences: a literature review and recommendations

Publication/report D-99-5
Published: 1999 (SWOV): Kooi, Ir. R.M. van der, (ed.)
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Technology & ITS, International,audit
Introduction This report describes tools and procedures established in different countries which apply Road Safety Audits (RSA). These RSAs are utilized to identify potential safety problems and...

Safety standards for express roads

Publication/report D-99-4
Published: 1999 (SWOV): Hummel, Drs. Ing. T
Tags: Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers,motorway
The objective of the SAFESTAR project is the formulation of design standards or recommendations exclusively based on safety arguments. Workpackage 3 (WP3) of SAFESTAR, of which this report is the...

Schatting van de effecten van verlaging van de wettelijke limiet voor alcoholgebruik in het verkeer

Publication/report R-99-11
Published: 1999 (SWOV): Mathijssen, M.P.M
Tags: Road safety in numbers, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, International, Transport mode, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Education,blood alcohol content
De SWOV heeft geprobeerd een inschatting te maken van de mogelijke effecten van verlaging van de wettelijke limiet voor het bloedalcoholgehalte van automobilisten, al of niet met een intensivering... Read more

Specific safety measures for emergency lanes and shoulders of motorways

Publication/report D-99-1
Published: 1999 (SWOV): Braimaister, Dr. Ir. L.
Tags: Infrastructure, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Road safety in numbers, Technology & ITS, International,traffic lane
This workpackage is one of seven workpackages of the European SAFESTAR project, launched by DG VII. Directing on safety standards and recommendations for the Trans-European Roadway Network (TERN),...

SWOV-reports, publications, contributions and articles, 1985-1998

Publication/report R-99-2
Published: 1999 (SWOV): SWOV, Public Relations Department
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,bibliography
This document contains lists of publications of research carried out by the SWOV Institute for Road Safety Research. Only reports and other publications written in other languages than Dutch are...

Verkeersveiligheid in Noord-Brabant

Publication/report R-99-8
Published: 1999 (SWOV): Brouwer, Dra. M. ; Wegman, Ir. F.C.M
Tags: Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Transport mode, Technology & ITS, Infrastructure, Road safety in numbers, Policy, Education, International,injury
De provincie Noord-Brabant heeft te maken met een relatief hoog niveau van verkeersonveiligheid in vergelijking met de rest van Nederland. Aan de SWOV is verzocht een studie te verrichten naar...... Read more