Found 3 documents.

Herinrichting van de Krakelingweg te Zeist

Publication/report R-2008-3
Published: 2008 (SWOV): Churchill, A., MSc; Louwerse, ir. W.J.R.
Tags: Infrastructure, Policy, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Technology & ITS, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,layout
De geplande aanleg van een gebiedsontsluitingsweg parallel aan de Krakelingweg biedt de gemeente Zeist de mogelijkheid om de Krakelingweg om te vormen tot een parallelweg. De nieuwe... Read more

De verkeersveiligheid in 2006

Publication/report R-2007-14
Published: 2008 (SWOV): Wesemann, Mr. P. ; Weijermars, dr. ir. W.A.M.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Road safety in numbers, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,safety
Sinds halverwege jaren zeventig toont het jaarlijks aantal verkeersslachtoffers een dalende trend. In 2004 deed zich plotseling een scherpere daling in het aantal verkeersdoden voor. Deze daling...... Read more

Hoe kan Gelderland door met Duurzaam Veilig?

Publication/report R-2007-11
Published: 2008 (SWOV): Aarts, Dr. L.T.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Education, Risks, International,safety
In 2007 verscheen het Gelders Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2007-2010. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) heeft aan de SWOV gevraagd om deze verkeersveiligheidsplannen... Read more