Found 158 documents.

Ontwerp voor een verkeersmeetnet in de provincie Flevoland

Publication/report R-96-20
Published: 1996 (SWOV): Oei, Ir. H.L
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Technology & ITS, Enforcement, Other modes of traffic, International,speed
In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat heeft de SWOV een ontwerp gemaakt voor een snelheidsmeetnet voor de wegen buiten de bebouwde kom in de provincie Flevoland die... Read more

Ontwerp voor een verkeersmeetnet in de provincie Utrecht

Publication/report R-96-7
Published: 1996 (SWOV): Oei, Ir. H.L
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Technology & ITS, Enforcement, Other modes of traffic, International,speed
In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat heeft de SWOV een ontwerp gemaakt voor een snelheidsmeetnet voor de wegen buiten de bebouwde kom in de provincie Utrecht die een... Read more

Opbouw database kencijfers

Publication/report D-96-20
Published: 1996 (SWOV): Braimaister, Dr. Ir. L.G.
Tags: Road safety in numbers, Technology & ITS, Policy, Education, Infrastructure, Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic,data base
In het kader van dit onderzoek is een prototype-programma ontwikkeld, KenPro96, dat gebaseerd is op de beschikbare inventarisatiegegevens uit de steekproef BRO-95 (Verkeersaders) met betrekking tot... Read more

Overzicht van publikaties in 1995

Publication/report R-96-4
Published: 1996 (SWOV): SWOV Afdeling Voorlichting en Publiciteit

Praktijkonderzoek zijafscherming voor vrachtauto's

Publication/report R-96-24
Published: 1996 (SWOV): Schoon, Ing. C.C
Tags: Transport mode, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Road safety in numbers,lorry
Dit rapport doet verslag van een demonstratieproject inzake zijafscherming van vrachtauto's. Het project was erop gericht praktijkervaring op te doen met de aanschaf, montage en onderhoud van... Read... Read more

Predicting the development of traffic fatalities in Latin-American and Caribbean countries

Publication/report D-96-21
Published: 1996 (SWOV): Koornstra, Drs. M.J.
Tags: Road safety in numbers, Policy, Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Transport mode, Technology & ITS, Enforcement, Education, International, Bicycle, Powered two-wheeler, Passenger...
Long-term developments in traffic growth and fatality rate can be rather well described by non-linear functions of time. The basics are an S-shaped function for saturating traffic growth (measured by...

Prognoses van verkeersonveiligheid met behulp van risicocijfers voor wegvakken

Publication/report R-96-40
Published: 1996 (SWOV): Poppe, F
Tags: Road safety in numbers, Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Risks,forecast
Bij het gebruik van risicocijfers voor het voorspellen van de verkeersonveiligheid op wegvakken of op de wegen binnen een bepaald gebied, doet zich een aantal vragen voor. Deze notitie bespreekt...... Read more

Prognostic analysis of road safety in Poland

Publication/report R-96-41
Published: 1996 (SWOV): Koornstra, M.J.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Enforcement, Education, Other modes of traffic, International,safety
In 1994, the development of traffic as measured by passenger cars and road safety as measured by road fatalities has been analysed on the basis of the data from 1953 to 1993 inclusive for Poland by...

Rapporten, publikaties, brochures en artikelen 1987 t/m 1995

Publication/report R-96-3
Published: 1996 (SWOV): SWOV, Afdeling Voorlichting en Publiciteit

Recente ontwikkelingen in de verkeersonveiligheid

Publication/report R-96-18
Published: 1996 (SWOV): Brouwer, Drs. M. ; Blokpoel, A. ; Kampen, Ir. L.T.B. van ; Roszach, Drs. R
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Risks, Transport mode, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,road
Recente ongevallencijfers duiden erop dat het met de verkeersveiligheid in Nederland niet de goede kant opgaat. Zonder aanzienlijke extra inspanning zullen de door het beleid gestelde doelen niet...... Read more