Found 705 documents.

Risico-inventarisatie van de elektrische step

Publication/report R-2021-14
Published: 2021 (SWOV): Goede, M. de; Mons, C.
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Policy,
Een aantal leveranciers van elektrische steps heeft bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een aanvraag ingediend tot aanwijzing van hun product als ‘bijzondere bromfiets’. Voor... Read more

Aanvullende verkeersveiligheidsprognoses voor de IMA-2021

Publication/report R-2021-8A
Published: 2021 (SWOV): Wijlhuizen, G.J.; Bijleveld, F.D.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Policy,
Dit is een addendum bij het SWOV-rapport Verkeersveiligheidsprognose voor de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 . Het bevat afbeeldingen waarbij de prognoses verder zijn uitgesplitst dan in dat...... Read more

Handreiking gedragsverandering in het verkeer

Publication/report KN SPV 2021-4
Published: 2021 (Kennisnetwerk SPV): SWOV; CROW
Tags: Risks, Policy, Human behaviour in traffic,

De (voorlopige) definitie van Veilige snelheid

Publication/report KN SPV 2021-3
Published: 2021 (Kennisnetwerk SPV): SWOV; CROW
Tags: Risks, Policy,

De definitie van risico-indicator ‘veilige verkeersdeelnemers’

Publication/report KN SPV 2021-2
Published: 2021 (Kennisnetwerk SPV): SWOV; CROW
Tags: Risks, Policy, Human behaviour in traffic,

Verkeersveiligheid van provinciale wegen in Noord-Holland

Publication/report R-2021-10
Published: 2021 (SWOV): Dijkstra, A.; Schermers, G.; Hermens, F.
Tags: Risks, Infrastructure, Policy,
De provincie Noord-Holland heeft SWOV gevraagd een betrouwbare, valide en doelmatige methode te ontwikkelen om de verkeersveiligheidskwaliteit van de provinciale wegen in Noord-Holland in beeld te... Read more

Verkeersveiligheidsmodel provinciale wegen van Noord-Holland

Publication/report R-2021-10A
Published: 2021 (SWOV): Hermens, F.; Schermers, G.; Dijkstra, A.; Schepers, J.P.
Tags: Risks, Infrastructure, Policy,
Dit rapport vormt het achtergrondrapport bij een kortere publieksversie: Verkeersveiligheid van provinciale wegen in Noord-Holland (R-2021-10). De provincie Noord-Holland wil graag een beeld van de... Read more

Verkeersveiligheidsprognose voor de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021

Publication/report R-2021-8
Published: 2021 (SWOV): Wijlhuizen, G.J.; Schermers, G.; Bijleveld, F.D.; Bos, N.M.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Policy,
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil in 2021 de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 (IMA-2021) uitvoeren, waarin verkeersprognoses worden opgesteld om mobiliteitsopgaven voor het... Read more

Methodological guidelines – KPI Speeding

Publication/article
Published: 2021 (Baseline project, Vias institute): Teuchies, M.; Vadeby, A.; Van Schagen, I.; Riguelle, F.; Tutka, P.
Tags: Risks, Policy, International,
Grant agreement under the Connecting Europe Facility (CEF) No MOVE/C2/SUB/2019-558/CEF/PSA/SI2.835753 collection of Key Performance Indicators (KPIs) for road safety.

Methodological guidelines – KPI Distraction

Publication/report
Published: 2021 (Baseline project, Vias institute): Boets, S.; Schumacher, M.; Stelling, A.; Jankowska-Karpa, D.; Pavlou, D.
Tags: Risks, Policy, International,
Grant agreement under the Connecting Europe Facility (CEF) No MOVE/C2/SUB/2019-558/CEF/PSA/SI2.835753 collection of Key Performance Indicators (KPIs) for road safety.