Found 53 documents.

Verificatie-onderzoek simulatieresultaten RWS-barrier

Publication/report R-96-6
Published: 1996 (SWOV): Pol, Ing. W.H.M. van de
Tags: Infrastructure, Transport mode, Bicycle, Powered two-wheeler, Passenger car, Freight and delivery traffic, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Risks,...
In 1990 heeft de SWOV een aantal simulaties uitgevoerd van aanrijdingen met een personenauto en een vrachtauto tegen de stalen RWS-barrier (Van de Pol, 1990; 1991) In 1993 zijn door de BASt twee...... Read more

Verkeersborden, bebakening en verkeersveiligheid

Publication/report R-96-9
Published: 1996 (SWOV): Noordzij, Drs. P.C. ; Hagenzieker, Drs. M.P
Tags: Infrastructure, Enforcement, Technology & ITS, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Education, Other modes of traffic, International,traffic sign
Er is tot op heden weinig onderzoek verricht naar ongevallen die het gevolg zijn van de slechte kwaliteit respectievelijk het ontbreken van verkeersborden en wegbebakening. Het zou nuttig zijn uit te... Read more

Werking van ankerbouten in enkele soorten ondergrond

Publication/report R-96-53
Published: 1996 (SWOV): Pol, Ing. W.H.M. van de
Tags: Infrastructure, Transport mode, Bicycle, Powered two-wheeler, Passenger car, Freight and delivery traffic, Technology & ITS, Risks, Road safety in numbers, Policy, Human behaviour in traffic,...
In opdracht van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat te Apeldoorn zijn door de SWOV simulaties verricht om in verschillende soorten wegdek de werking te beoordelen van ankerbouten in de stalen RWS-...... Read more