Found 53 documents.

Risico's onderscheiden naar wegtypen: methodiek van berekenen en voorbereiding

Publication/report R-96-66A
Published: 1996 (SWOV): Braimaister, Dr. Ir. L.G
Tags: Infrastructure, Risks, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Technology & ITS, Policy, Enforcement, Education, International,traffic concentration
Eén van de activiteiten in het Onderzoekjaarplan-1995 is het actualiseren van de risicogegevens voor een aantal wegtypen - de zogenaamde ‘kencijfers'. In dit rapport wordt verslag gedaan van een...... Read more

Risico's op autosnelwegen

Publication/report R-96-63
Published: 1996 (SWOV): Tromp, J.P.M. ; Poppe, F
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Risks, Infrastructure, International,calculation
Een van de activiteiten in het Onderzoekjaarplan 1995 van de SWOV is het actualiseren van de risicogegevens voor een aantal wegtypen - de zogenaamde ‘kencijfers'. In dit rapport wordt verslag gedaan... Read more

Risico's op tweede- en derde-orde-wegen buiten de bebouwde kom

Publication/report R-96-65
Published: 1996 (SWOV): Poppe, F
Tags: Infrastructure, Road safety in numbers, Risks, Policy, Enforcement, Education, International,secondary road
In dit analyseverslag wordt gerapporteerd over het verzamelde materiaal en over de eerste analyses voor het onderdeel ‘tweede- en derde-orde-wegen buiten de bebouwde kom', dat deel uitmaakt van het... Read more

Risico's op verkeersaders binnen de bebouwde kom

Publication/report R-96-64
Published: 1996 (SWOV): Poppe, F
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Risks, Road safety in numbers, Infrastructure, International,traffic
Een van de activiteiten in het Onderzoekjaarplan 1995 van de SWOV is het actualiseren van de risicogegevens voor een aantal wegtypen - de zogenaamde ‘kencijfers'. In dit rapport wordt verslag gedaan... Read more

Snelheidsbeheersing op 50 km/uur-wegen

Publication/report D-96-3
Published: 1996 (SWOV): Catshoek, Ir. J.W.C.
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Policy, Enforcement, International,speed
In dit rapport wordt de snelheidsbeheersing op 50 km/uur-wegen behandeld. Het snelheidsprobleem wordt geschetst, het belang van het structureel meten (monitoren) van rijsnelheden op verkeersaders...... Read more

Snelheidscampagne 1995 in Eindhoven

Publication/report R-96-31
Published: 1996 (SWOV): Oei, Ir. H.L. ; Goldenbeld, Dr. Ch
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Enforcement, Road safety in numbers, Policy, Education, Transport mode, Technology & ITS, International,speed
In de gemeente Eindhoven is in 1995 (van maart tot en met december) binnen de bebouwde kom een snelheidscampagne gehouden op verkeersstraten, volgens dezelfde methode zoals die is toegepast op...... Read more

Snelheidscampagne in Zuid-Oost Friesland in 1995

Publication/report R-96-61
Published: 1996 (SWOV): Oei, Ir. H.L. ; Goldenbeld, Dr. Ch
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Enforcement, Road safety in numbers, Policy, Education, Transport mode, International,speed
Op basis van de resultaten van het evaluatie-onderzoek van de snelheidscampagne in 1994, waar de inzet aan manuren voor snelheidscontrole ongeveer de helft was dan gepland, is besloten tot een...... Read more

Speed policy in The Netherlands and Speed Management Research at the SWOV

Publication/report D-96-15
Published: 1996 (SWOV): Oei, Ir. H.L.
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Enforcement, Policy, Road safety in numbers, International,speed
Government objective on speed is to reduce the level of speeders on main urban and secondary rural roads to maximally 10% in the year 2000. Toenable monitoring the speed level a design for a traffic...

The Road Safety Information Systems RIS: A Tool for Decision Makers

Publication/report D-96-2
Published: 1996 (SWOV): Wesemann, Mr. P. ; Brouwer, Drs. M.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,policy
The subject of this lecture is the use of knowledge in the preparation and evaluation of road safety policy. The following subjects will be dealt with: the organization of Dutch road safety policy;...

The role of the safety aspect in European road design

Publication/report D-96-5
Published: 1996 (SWOV): Slop, Ir. P
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Technology & ITS, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Enforcement, Education, International,highway design
This study was carried out in cooperation with a number of other European institutes. Its objectives are to gather information about existing knowledge on the design of road infrastructure elements... Read more