Found 53 documents.

Het PROV onder de loep

Publication/report R-96-60
Published: 1996 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch.; Hofhuis, Dr. ir. E.H. ; Gils, Drs. G. van
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Risks, International,traffic
Dit rapport doet verslag van een onderzoek ter evaluatie van het Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid (PROV). De evaluatie richtte zich op drie aspecten: de representativiteit van de...... Read more

Het voeren van verlichting door fietsers, brom- en snorfietsers

Publication/report R-96-39
Published: 1996 (SWOV): Schoon, Ing. C.C. ; Varkevisser, G.A.
Tags: Transport mode, Human behaviour in traffic, Risks, International,bicycle
Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar het voeren van fietsverlichting. De laatste metingen naar brandende fietsverlichting zijn door de SWOV uitgevoerd in 1988 en 1993. Het percentage...... Read more

Het voortgezet onderwijs en alcohol in het verkeer

Publication/report R-96-22
Published: 1996 (SWOV): Levelt, Dr. P.B.M
Tags: Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Transport mode, Other modes of traffic, Education, Road safety in numbers, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, International,drunkenness
Dit verslag vormt de eindrapportage van het project ‘Alcohol en verkeer in het voortgezet onderwijs'. Het betreft hier een project van Veilig Verkeer Nederland (VVN), het Nederlands Instituut voor... Read more

In-car elektronica zwaar verkeer

Publication/report R-96-46
Published: 1996 (SWOV): Heijer, Ir. T. ; Wouters, Drs. P.I.J
Tags: Transport mode, Technology & ITS, Road safety in numbers, Policy, Human behaviour in traffic, Risks, International,lorry
Het hier beschreven onderzoek probeert inzicht te verschaffen in de kosten en baten die verbonden zijn aan een scala van bestaande of bijna bestaande elektronische hulpmiddelen in zware voertuigen... Read more

Invloed kwaliteit fiets op ongevallen

Publication/report R-96-32
Published: 1996 (SWOV): Schoon, Ing. C.C
Tags: Transport mode, Technology & ITS, International, Road safety in numbers, Human behaviour in traffic, Risks, Policy, Infrastructure, Enforcement, Education,bicycle
Samen met Consument en Veiligheid heeft de SWOV een schriftelijke enquête gehouden onder fietsers die het slachtoffer zijn geworden van een verkeersongeval en na het ongeval naar een ziekenhuis zijn... Read more

Jaaranalyse VIPORS 1995

Publication/report R-96-29
Published: 1996 (SWOV): Tromp, J.P.M. ; Kampen, Ir. L.T.B. van ; Blokpoel, A
Tags: Road safety in numbers, Technology & ITS, Transport mode, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Education, Passenger car, Freight and delivery traffic, Infrastructure, Enforcement,...
VIPORS (Verkeersongevallen in PORS) is een registratiesysteem van gegevens van slachtoffers van verkeersongevallen die zich voor behandeling melden bij de Spoedeisende-Hulpafdelingen van ziekenhuizen... Read more

Low-cost measures: an overview of organisational and procedural aspects

Publication/report D-96-16
Published: 1996 (SWOV): Wegman, F.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Risks, Transport mode, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,safety
The implementation of effective and cost-efficient programmes such as low-cost road and traffic engineering measures (LCM) cannot be viewed as an activity with a ‘high political profile'. LCMs are...

Meerjarenbeleidsplan Verkeersveiligheid voor de provincie Flevoland

Publication/report R-96-33A
Published: 1996 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M
Tags: Human behaviour in traffic, Infrastructure, Policy, Education, Enforcement, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Technology & ITS, Other modes of traffic, International,policy
Het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid Flevoland (ROVF) constateert dat er, door het ontbreken van integraal verkeersveiligheidsbeleid in de provincie Flevoland, sprake is van versnippering... Read more

Meerjarenplan POV Brabant

Publication/report R-96-8
Published: 1996 (SWOV): Wittink, Drs. R.D. ; Mulder, Ing. J.A.G
Tags: Policy, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,policy
De ontwikkeling van de verkeersonveiligheid in de provincie Noord-Brabant - en ook elders in Nederland - is verontrustend. Het totale aantal slachtoffers vermindert niet, waardoor de taakstelling... Read more

Ontwerp voor een verkeersmeetnet in de provincie Flevoland

Publication/report R-96-20
Published: 1996 (SWOV): Oei, Ir. H.L
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Technology & ITS, Enforcement, Other modes of traffic, International,speed
In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat heeft de SWOV een ontwerp gemaakt voor een snelheidsmeetnet voor de wegen buiten de bebouwde kom in de provincie Flevoland die... Read more