Found 34 documents.

Aanvullende registratie van ongevalskenmerken

Publication/report R-96-51
Published: 1996 (SWOV): Lindeijer, Drs. J.E. ; Hagenzieker, Drs. M.P
Tags: Technology & ITS, Road safety in numbers, Risks, Transport mode, Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Enforcement, International,recording
In opdracht van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Zeeland (ROVZ) is in de periode februari 1994 - augustus 1995 een pilotstudie ‘aanvullende registratie van ongevalskenmerken'...... Read more

Aanwezigheid derde remlicht

Publication/report R-96-38
Published: 1996 (SWOV): Schoon, Ing. C.C. ; Varkevisser, G.A
Tags: Transport mode, Road safety in numbers, Infrastructure, Risks, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,brake light
Begin 1996 heeft de SWOV voor het eerst de aanwezigheid van het derde remlicht geïnventariseerd. Deze zogenaamde nulmeting is van belang om bij toekomstige analyses van achteraanrijdingen een... Read... Read more

Beoordeling van de compleetheid en representativiteit van VIPORS, over het jaar 1995

Publication/report R-96-30
Published: 1996 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Technology & ITS, Infrastructure, Enforcement, Education, International,data acquisition
VIPORS is een registratiesysteem van slachtoffers van verkeersongevallen dat sinds 1994 bestaat. De registratie betreft slachtoffers die zich voor behandeling op de Eerste Hulp-afdeling van een...... Read more

Duurzaam-veilig wegverkeer: van concept naar uitvoering

Publication/report R-96-34
Published: 1996 (SWOV): Roszbach, Drs. R. ; Wittink, Drs. R.D. ; Wegman, Ir. F.C.M
Tags: Infrastructure, Policy, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Technology & ITS, International,road network
In deze rapportage is getracht nadere uitwerking te geven aan het begrip ‘duurzaam-veilig', zodanig dat een concrete implementatie-strategie aan dit begrip kan worden verbonden. Het rapport is...... Read more

Duurzaam-veilig West-Zeeuwsch-Vlaanderen: rondweg Oostburg

Publication/report R-96-37
Published: 1996 (SWOV): Pol, Ing. W.H.M. van de
Tags: Road safety in numbers, Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,data acquisition
In een duurzaam-veilig verkeers- en vervoerssysteem hebben gebiedsontsluitende wegen een vormgeving waarbij in tegengestelde richting rijdende voertuigen van elkaar gescheiden zijn. Op de rondweg...... Read more

Evaluatie TussenTijdse Toets

Publication/report R-96-19
Published: 1996 (SWOV): Nagele, Drs. R.C. ,Traffic Test BV ; Twisk, Drs. D.A.M. ,SWOV
Tags: Transport mode, Education, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Enforcement, Road safety in numbers, Risks, International,driver training
De overheid, de rijschoolbranche, consumentenorganisaties en het exameninstituut CBR wensen een verbetering van kwaliteit van de initiële rijopleiding. Hierbij spelen zowel bedrijfseconomische...... Read more

Evaluatie van de campagne Voorkom nekletsel

Publication/report R-96-43
Published: 1996 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch
Tags: Transport mode, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Risks, Passenger car, Freight and delivery traffic, Road safety in numbers, Enforcement, Education,...
In het najaar van 1995 is de landelijke campagne ‘Voorkom nekletsel' gestart. Deze campagne beoogde de aandacht te vestigen op het veiligheidsbelang van een juist gebruik van hoofdsteunen door...... Read more

GAMBIT: Integrated Programme of Road Safety Improvement in Poland

Publication/report R-96-42
Published: 1996 (SWOV): Wegman, Ir. F.C.M
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Enforcement, Education, Other modes of traffic, International,safety
The GAMBIT-team produced a draft version of the final GAMBIT-report (GAMBIT, 1996). This report discusses this draft. An oral presentation of this paper has been presented during a special seminar in...

Het voortgezet onderwijs en alcohol in het verkeer

Publication/report R-96-22
Published: 1996 (SWOV): Levelt, Dr. P.B.M
Tags: Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Transport mode, Other modes of traffic, Education, Road safety in numbers, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, International,drunkenness
Dit verslag vormt de eindrapportage van het project ‘Alcohol en verkeer in het voortgezet onderwijs'. Het betreft hier een project van Veilig Verkeer Nederland (VVN), het Nederlands Instituut voor... Read more

Invloed kwaliteit fiets op ongevallen

Publication/report R-96-32
Published: 1996 (SWOV): Schoon, Ing. C.C
Tags: Transport mode, Technology & ITS, International, Road safety in numbers, Human behaviour in traffic, Risks, Policy, Infrastructure, Enforcement, Education,bicycle
Samen met Consument en Veiligheid heeft de SWOV een schriftelijke enquête gehouden onder fietsers die het slachtoffer zijn geworden van een verkeersongeval en na het ongeval naar een ziekenhuis zijn... Read more