Found 1090 documents.

Proactief verkeersveiligheidsbeleid: wat kan de psychiatrie leren?

Publication/article
Published: 2021 : Weijermars, W.; Aarts, L.
Tags: Policy,
Achtergrond: Net zoals in de psychiatrie heeft ook in de verkeersveiligheid een omslag plaatsgevonden van een reactief beleid naar een meer proactief beleid. Doel: Beschrijven van de ontwikkeling... Read more

Floating car data en snelheid

Publication/brochure, report Factsheet KN SPV 2021-1
Published: 2021 (Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid): SWOV; CROW
Tags: Risks, Policy,

Achtergronden bij De Staat van de Verkeersveiligheid 2020

Publication/report R-2020-27A
Published: 2020 (SWOV): Aarts, L.T.; Schepers, J.P.; Goldenbeld, Ch.; Decae, R.J.; Bos, N.M.; Bijleveld, F.D.; Doumen, M.J.A.; Dijkstra, A.; Mons, C.; Commandeur, J.J.F.; Hermens, F.
Tags: Road safety in numbers, Policy,
Dit rapport dient als achtergrondrapport en onderzoeksverantwoording bij De Staat van de Verkeersveiligheid 2020 (R-2020-27). Dit achtergrondrapport bespreekt: ontwikkelingen in aantallen... Read... Read more

De Staat van de Verkeersveiligheid 2020

Publication/report R-2020-27
Published: 2020 (SWOV): Aarts, L.; Schepers, P.; Goldenbeld, Ch.; Decae, R.; Bos, N.; Bijleveld, F.; Doumen, M.; Dijkstra, A.; Mons, C.; Commandeur, J.; Hermens, F.
Tags: Road safety in numbers, Policy,
In 2019 vielen 661 doden in het Nederlandse verkeer, 17 doden minder dan in 2018. Toch is er de laatste tien jaar geen sprake van een dalende trend. Nemen we daarbij het te verwachten aantal... Read... Read more

CycleRAP

Publication/miscellaneouss
Published: 2020 (Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid): SWOV; CROW
Tags: Infrastructure, Policy,

DV-meter

Publication/miscellaneouss
Published: 2020 (Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid): SWOV; CROW
Tags: Infrastructure, Policy,

EuroRAP-sterrenmethodiek

Publication/miscellaneouss
Published: 2020 (Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid): SWOV; CROW
Tags: Infrastructure, Policy,

EuroRAP-sterrenscores voor scholen

Publication/miscellaneouss
Published: 2020 (Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid): SWOV; CROW
Tags: Infrastructure, Policy,

Kernenmethode

Publication/miscellaneouss
Published: 2020 (Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid): SWOV; CROW
Tags: Infrastructure, Policy,

NSI

Publication/miscellaneouss
Published: 2020 (Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid): SWOV; CROW
Tags: Infrastructure, Policy,