Found 1 documents.

Monitor verkeersveiligheid 2012

Publication/report R-2012-20
issn: 2666-7630
Published: 2012 (SWOV): Wijlhuizen, G.J.; Goldenbeld, Ch.; Kars, V.; Wegman, F.C.M.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,safety
De SWOV doet binnen het project Balansen ieder jaar onderzoek naar recente ontwikkelingen in de verkeersveiligheid. Deze jaarlijkse analyses zijn beschrijvend van aard en geven primair een overzicht... Read more