Found 96 documents.

A framework for cost-benefit analysis of the Dutch road safety plan

Publication/report TOI-report 380/1997
Published: 1997 (TOI): Elvik (guest researcher at SWOV), R.

A safety checklist for ATT devices

Publication/report R-97-19
Published: 1997 (SWOV): Heijer, Ir. T
Tags: Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Policy, Other modes of traffic, Education, Road safety in numbers,driver information
This report is aimed at investigating the effects on road safety of various applications of Advanced Transport Telematics (ATT) intended to support the driver

Advies (brom)fietsveiligheid Tweede Heinenoordtunnel

Publication/report R-97-23
Published: 1997 (SWOV): Vis, A.A
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Risks, International,tunnel
In het najaar van 1996 is Rijkswaterstaat begonnen met de aanleg van de tweede Heinenoordtunnel. Na afweging van alternatieven is gekozen voor een uitvoering van twee direct naast elkaar gelegen,...... Read more

Agressief gedrag in het verkeer

Publication/report R-97-45
Published: 1997 (SWOV): Levelt, Dr. P.B.M
Tags: Human behaviour in traffic, Risks, Policy, Transport mode, Other modes of traffic,aggressiveness (psychol)
Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar agressie in het verkeer. Om te beginnen worden de Nederlandse activiteiten op het gebied van verkeersagressie beschreven. Vervolgens wordt het begrip... Read more

Airbags: gevaarlijk voor kinderen?

Publication/report D-97-7
Published: 1997 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van
Tags: Transport mode, Risks, Technology & ITS, Human behaviour in traffic, Policy, Road safety in numbers, Infrastructure, Enforcement, Education,air bag (restraint system)
In dit artikel, tevens verschenen in Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg (29/3, 1997) wordt getracht met de beschikbare kennis zo goed mogelijk antwoord te geven op bestaande vragen over mogelijk... Read more

Analyse van de verkeersonveiligheid in de Hoeksche Waard

Publication/report R-97-12 I
Published: 1997 (SWOV): Schoon, Ing. C.C
In opdracht van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland heeft de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV een onderzoek uitgevoerd naar de... Read more

Analyse van de verkeersonveiligheid in de Hoeksche Waard

Publication/report R-97-12 II
Published: 1997 (SWOV): Schoon, Ing. C.C
Inhoud Verantwoording De geanalyseerde gemeenten De uitgevoerde toetsen Overzicht van de kenmerken en de gehanteerde samenvoegingen Tabellen en toetsresultaten

Analyse van de verkeersonveiligheid in Zeeuwsch-Vlaanderen

Publication/report R-97-18 I
Published: 1997 (SWOV): SWOV
Dit rapport geeft een analyse van de ongevalsbetrokkenheid van buitenlanders in Zeeuwsch-Vlaanderen. Aangegeven wordt bij welk deel van de ongevallen buitenlandse bestuurders betrokken zijn en of...... Read more