Found 21 documents.

Zelfstandig of begeleid naar school: beleving van verkeersonveiligheid door ouders van basisschoolleerlingen

Publication/report R-2010-7
Published: 2010 (SWOV): Hoekstra, A.T.G.; Mesken, J.; Vlakveld, W.P.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Education, International,traffic
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar subjectieve verkeersonveiligheid. Subjectieve verkeersonveiligheid verwijst naar persoonlijke gevoelens en beleving van verkeersonveiligheid... Read more

Evaluatie van de BROEM-cursus nieuwe stijl

Publication/report R-2010-6
Published: 2010 (SWOV): Davidse, R.J.; Hoekstra, A.T.G.
Tags: Human behaviour in traffic, Transport mode, Education, Road safety in numbers, Policy, Other modes of traffic, International,old people
Dit rapport doet verslag van een evaluatie van de BROEM-cursus. Deze cursus biedt de oudere automobilist een ontspannen gelegenheid om tijdens een rit een deskundig advies over zijn of haar rijstijl... Read more

Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Hoe pakt u dat aan?

Publication/report
Published: 2010 (ANWB/SWOV/VVN): ANWB; SWOV; VVN (red)

Naturalistic Driving: naar nog meer zicht op verkeersonveiligheid

Publication/article
Published: 2010 (ANWB/SWOV/VVN): Eenink, R.; Schagen, I. van

Sociale vergevingsgezindheid nader onderzocht

Publication/article
Published: 2010 (ANWB/SWOV/VVN): Houtenbos, M.; Stelling, A.; Aarts, L.

Tien jaar Duurzaam Veilig; de balans opgemaakt

Publication/article
Published: 2010 (ANWB/SWOV/VVN): Weijermars, W.

Gebruik van draagbare media-apparatuur en mobiele telefoons tijdens het fietsen

Publication/report R-2010-5
Published: 2010 (SWOV): Goldenbeld, Ch.; Houtenbos, M.; Ehlers, E.
Tags: Transport mode, Risks, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,cyclist
Nederlandse fietsers bezitten in steeds toenemende mate mediaspelers en/of mobiele telefoons die zij vaak ook tijdens het fietsen gebruiken. Dit roept de vraag op hoe frequent dit gebeurt en of het... Read more