Found 74 documents.

Herkenbaarheid van overgangen tussen wegcategorieën

Publication/report R-2010-27
Published: 2010 (SWOV): Mesken, J.; Stelling-Konczak, A.; Hallensleben, R.; Aarts, L.T.; Duivenvoorden, C.W.A.E.; Goldenbeld, Ch.
Tags: Infrastructure, Human behaviour in traffic, Policy, International,cross roads
Dit rapport beschrijft wat er bekend is over de herkenbaarheid van overgangen tussen wegcategorieën, gebaseerd op (drie) onderzoeken die binnen het SWOV-programma 2007-2010 zijn uitgevoerd. Het...... Read more

Hoe gevaarlijk is fietsen in het donker?

Publication/report R-2010-32
Published: 2010 (SWOV): Reurings, M.C.B.
Tags: Transport mode, Human behaviour in traffic, Risks, Road safety in numbers, Policy, Enforcement, Education, International,cycling
Er is in Nederland niet eerder onderzoek gedaan naar hoe gevaarlijk het is voor fietsers om bij schemer en nacht te rijden. Dit is een van de redenen waarom het nog niet is vast te stellen wat...... Read more

Integrale aanpak van infrastructuur, educatie en handhaving

Publication/report H-2010-3
Published: 2010 (SWOV): Aarts, L.T.; Doumen, M.J.A.; Schermers, G.
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Enforcement, Education, International,traffic
De provincie Fryslân heeft de SWOV gevraagd hoe in hun verkeersveiligheidsbeleid een integrale aanpak van ‘de drie E's’ (engineering, education, enforcement) gestalte kan krijgen bij een nog aan te... Read more

Modelopzet voor Dode hoek Detectie en Signalerings Systemen (DDSS)

Publication/report TNO-DV 2010 C150
Published: 2010 (TNO Defensie en Veiligheid): Hoedemaeker, D.M.; Doumen, M.; Goede, M. de; Hogema, J.H.; Brouwer, R.F.T.; Wennemers, A.S.

Pilotstudie naar een kwaliteitszorgsysteem voor verkeersveiligheid in het wegontwerp en -beheer

Publication/report R-2010-28
Published: 2010 (SWOV): Mesken, J.; Jagtman, H.M.; Louwerse, W.J.R.; Bax, C.A.
Tags: Policy, Transport mode, Other modes of traffic, Human behaviour in traffic, Infrastructure, International,quality management system
Dit rapport doet verslag van een pilotstudie naar kwaliteitszorg in het wegbeheer. Kwaliteitszorg in algemene zin verwijst naar een samenhangend geheel van activiteiten dat wordt uitgevoerd om de...... Read more

Pilotstudie verkeersveiligheidsfinanciering en -beleid

Publication/report R-2010-33
Published: 2010 (SWOV): Jagtman, H.M.; Wijnen, W.; Bax, C.A.
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, International,traffic
Dit rapport doet verslag van de pilotstudie van een onderzoek naar veranderende patronen in de financiering van verkeersveiligheid en in het verkeersveiligheidsbeleid. Het onderzoek heeft tot doel... Read more

Snelheidsmetingen tijdens de voorlichtingscampagne 'Hou je aan de snelheidslimiet'

Publication/report D-2010-9
Published: 2010 (SWOV): Schagen, I.N.L.G. van; Commandeur, J.J.F.; Stipdonk, H.L.; Goldenbeld, Ch.; Kars, V.
Tags: Infrastructure, Road safety in numbers, Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International, Policy, Transport mode,speed limit
Snelheid is een zeer belangrijke factor bij verkeersveiligheid. Snelheid beïnvloedt de kans op een ongeval maar ook de ernst van het letsel als het tot een botsing komt. Daarom heeft het toenmalige... Read more

Veilig samenspel van wegenstructuur, verkeerscirculatie en routekeuze

Publication/report R-2010-29
Published: 2010 (SWOV): Dijkstra, A.
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, Road safety in numbers, Risks, Technology & ITS, International,traffic
De SWOV is in twee onderzoeksprojecten nagegaan of de verkeersveiligheid kan verbeteren door de wegenstructuur en de wegcategorisering aan te passen volgens de functionele eisen van Duurzaam Veilig... Read more

Veranderingen in verkeersveiligheidsfinanciering en -beleid sinds de invoering van de Wet BDU

Publication/report R-2010-36
Published: 2010 (SWOV): Goldenbeld, Ch.; Wijnen, W.; Bax, C.A.; Jong, J. de; Oosterhout, M. van
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, International,traffic
Dit rapport beschrijft een onderzoek naar ontwikkelingen in de financiering van verkeersveiligheid en in het verkeersveiligheidsbeleid voor en na invoering van de uitkeringen volgens de Wet Brede...... Read more

Verkeershandhaving in ontwikkeling

Publication/report R-2010-30
Published: 2010 (SWOV): Goldenbeld, Ch.; Aarts, L.T.; Mathijssen, M.P.M.
Tags: Enforcement, Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, International, Policy,enforcement (law)
Het doel van dit rapport is om kennisvragen over verkeershandhaving in kaart te brengen, die te linken aan reeds bestaande kennis en kennisleemten te identificeren die zich lenen voor verder... Read... Read more