Found 45 documents.

SWOV-reports, publications, contributions and articles, 1985-1998

Publication/report R-99-2
Published: 1999 (SWOV): SWOV, Public Relations Department
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,bibliography
This document contains lists of publications of research carried out by the SWOV Institute for Road Safety Research. Only reports and other publications written in other languages than Dutch are...

Veiligheid van een rotonde met vierkant fietspad in Venray

Publication/report R-99-17
Published: 1999 (SWOV): Minnen, J. van
Tags: Infrastructure, Human behaviour in traffic, Transport mode, Risks, Policy, Road safety in numbers, International,roundabout
De gemeente Venray heeft voor de rotonde op de kruising Oostsingel - Stationsstraat een specifieke vormgeving gekozen, waarbij het fietspad rond het plein een vierkante vorm heeft. De rotonde ligt... Read more

Verkeersonveiligheid van brom- en snorfietsers

Publication/report R-99-18
Published: 1999 (SWOV): Bos, J.M.J
Tags: Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Risks, Transport mode, International,moped rider
In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de omvang van de verkeersonveiligheid van brom- en snorfietsers, en de grootte van het risico dat de verschillende typen en...... Read more

Verkeersveiligheid in Noord-Brabant

Publication/report R-99-8
Published: 1999 (SWOV): Brouwer, Dra. M. ; Wegman, Ir. F.C.M
Tags: Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Transport mode, Technology & ITS, Infrastructure, Road safety in numbers, Policy, Education, International,injury
De provincie Noord-Brabant heeft te maken met een relatief hoog niveau van verkeersonveiligheid in vergelijking met de rest van Nederland. Aan de SWOV is verzocht een studie te verrichten naar...... Read more

Verkeersveiligheidstermen Nederlands-Engels en Engels-Nederlands

Publication/report D-99-6
Published: 1999 (SWOV): Harris, S. MA ; Vorst, Drs. A.A.L. van der
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Education,dictionary
Dit rapport bevat een lijst met termen op het gebied van de verkeersveiligheid en verkeer en vervoer met een Engelstalige vertaling van die termen. Het rapport is bedoeld voor Nederlandse en Vlaamse... Read more