Found 4 documents.

IMMORTAL Research - Preliminary results of a Dutch case-control study

Publication/article
Published: 2004 : Mathijssen, M.P.M.; Houwing, S.; Commandeur, J.J.F.

Three decades of drink driving policy in the Netherlands; An evaluation

Publication/article
Published: 2004 : Mathijssen, M.P.M.

Gebiedsgericht Benutten alleen toepassen als verkeersveiligheid is gegarandeerd

Publication/article
Published: 2004 : Dijkstra, A.

Politietoezicht en snelheidsovertredingen: evaluatie van een handhavingsprogramma

Publication/article
Published: 2004 (SWOV): Aarts, L.T.; Goldenbeld, Ch.; Schagen, I.N.L.G. van