Found 42 documents.

Ongevallen in Nederland 1997/1998; Een enquête-onderzoek onder slachtoffers van ongevallen

Publication/report
isbn: 90-6788-261-5
Published: 2000 (Stichting Consument en Veiligheid): Hertog, P.C. den ; Geurts, J.J.M. ; Hendriks, H.M.H. ; Hutten, J.M. ; Kampen, L.T.B. van ; Schmikli, S.L. ; Schoots, W.

Traffic law enforcement by non-police bodies

Publication/report
Published: 2000 (European Commission): Heidstra, J. ; Goldenbeld, Ch. ; Gelau, C. ; Mäkinen, T. ; Jayet, M.-C. ; Evers, C.

Aanbod van verkeerseducatie in de basisvorming

Publication/report R-99-35
Published: 2000 (SWOV): Levelt, Dr. P.B.M.
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,school
Tijdens het notaoverleg van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat op 15 december 1997 is aan de toenmalige Minister Jorritsma gevraagd hoeveel procent van de leerlingen in het basis- en...... Read more

Belastingsproeven op ankerbouten in asfalt

Publication/report R-2000-7
Published: 2000 (SWOV): Pol, Ing. W.H.M. van de
Tags: Transport mode, Human behaviour in traffic, Education, Risks, Technology & ITS, Infrastructure, Bicycle, Powered two-wheeler, Passenger car, Freight and delivery traffic, Road safety in numbers,...
In opdracht van de Bouwdienst Rijkswaterstaat te Apeldoorn heeft de SWOV simulatieonderzoek gedaan naar de ontwikkeling van voertuigkeringen op H4-niveau. Het gaat daarbij onder andere om stalen en... Read more

Congresagenda 2000-1

Publication/report 2000-1
Published: 2000 (SWOV): Afdeling Informatie en Communicatie

Gebruik van de bromfietshelm in Nederland in de zomer van 1999

Publication/report R-2000-8
Published: 2000 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch. ; Batstra, J.K.
Tags: Transport mode, Risks, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Policy, International,crash helmet
Het Openbaar Ministerie heeft zich tot doel gesteld naast het toezicht op rijsnelheid ook het politietoezicht op alcoholgebruik, gordelgebruik en helmgebruik door bromfietsers te stimuleren. In acht... Read more

Kencijfers voor (brom)fietsverkeer

Publication/report R-2000-6
Published: 2000 (SWOV): Arnoldus, J.G. ; Braimaister, dr. ir. L.G. ; Huls, G. ; Janssen, ir. S.T.M.C.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Transport mode, Human behaviour in traffic, Infrastructure, International,calculation
Kencijfers, die het risico en de ernst van letselongevallen uitdrukken, zijn vaak niet beschikbaar voor de categorie ‘langzaam verkeer'. Er worden namelijk weinig systematische intensiteitstellingen... Read more

La voie vers un pays plus sûr

Publication/report R-99-38F
Published: 2000 (SWOV): Mulder, Jan ; Wegman, Fred
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Road safety in numbers, Risks, Infrastructure, Enforcement, Education, International,safety
Partout dans le monde, les gens s'efforcent d'améliorer la sécurité routière. Cependant, d'après la littérature spécialisée, les progrès sont très lents dans ce domaine. Plusieurs causes peuvent être...

Vehicle compatibility in car-to-car collisions

Publication/report D-2000-1
Published: 2000 (SWOV): Sluis, Jan van der
Tags: Risks, Road safety in numbers, Transport mode, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International, Passenger car, Freight and delivery...
Within the scope of the project ‘Improvement of crash compatibility between cars' scientific literature from the last 15 years was reviewed in order to obtain state-of-the-art knowledge about car...

Veiligheidsaspecten van verkeersvoorzieningen in stedelijke gebieden

Publication/report R-2000-5
Published: 2000 (SWOV): Dijkstra, Ir. A.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Infrastructure, Technology & ITS, Road safety in numbers,safety
Dit rapport bevat de bijdrage die de SWOV heeft geleverd aan de CROW-groep ‘Ontwerpcriteria duurzaam-veilige wegen en straten in de bebouwde kom'. Deze bijdrage beoogde de formulering van... Read more