Found 103 documents.

De veiligheid van oudere verkeersdeelnemers

Publication/report R-91-77
Published: 1991 (SWOV): Wouters, Drs. P.I.J.

De veiligheid van stalen en betonnen geleideconstructies bij aanrijdingen bekeken

Publication/report R-91-40
Published: 1991 (SWOV): Heijer, Ir. T. ; Schoon, Ing. C.C

Een haalbaarheidsstudie naar mogelijkheden voor (epidemiologisch) onderzoek naar de (verkeers)veilig

Publication/report R-91-47
Published: 1991 (SWOV): Vis, A.A. ; Twisk, Drs. D.A.M

Enforcement and rewarding : strategies and effects

Publication/report
isbn: 90-900-4321-7
Published: 1991 (SWOV Institute for Road Safety Research): Koornstra, M.J.; Christensen, J. (eds.)

Evaluatie van de invoering van het nieuwe RVV 1990; Enquête onder weggebruikers

Publication/report R-91-67
Published: 1991 (SWOV): Wittink, Drs. R.D