Found 54 documents.

Economie en verkeersveiligheid

Publication/report R-2006-30
Published: 2008 (SWOV): Wijnen, Drs. W.
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International, Other modes of traffic,economics
In deze omgevingsverkenning staat de relatie tussen economische ontwikkelingen en de verkeersveiligheid centraal. Deze relatie is tweeledig: enerzijds hebben economische ontwikkelingen invloed op de... Read more

Een veiliger verkeer voor iedereen?

Publication/report
Published: 2008 (ANWB/SWOV): ANWB; SWOV (red)

Road Safety Audit - Best practice guidelines, qualification for auditors and "programming"

Publication/report
Published: 2008 (European Commission): Matena, S.; Weber, R.; Huber, C.A.; Hruby, Z.; Pokorny, P.; Gaitanidou, E.; Vaneerdewegh, P.; Strnad, B.; Cardoso, J.; Schermers, G.; Elvik, R.
Tags: Infrastructure, International,

Herinrichting van de Krakelingweg te Zeist

Publication/report R-2008-3
Published: 2008 (SWOV): Churchill, A., MSc; Louwerse, ir. W.J.R.
Tags: Infrastructure, Policy, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Technology & ITS, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,layout
De geplande aanleg van een gebiedsontsluitingsweg parallel aan de Krakelingweg biedt de gemeente Zeist de mogelijkheid om de Krakelingweg om te vormen tot een parallelweg. De nieuwe... Read more

De verkeersveiligheid in 2006

Publication/report R-2007-14
Published: 2008 (SWOV): Wesemann, Mr. P. ; Weijermars, dr. ir. W.A.M.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Road safety in numbers, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,safety
Sinds halverwege jaren zeventig toont het jaarlijks aantal verkeersslachtoffers een dalende trend. In 2004 deed zich plotseling een scherpere daling in het aantal verkeersdoden voor. Deze daling...... Read more

Risicoverhogende factoren voor langere en zwaardere vrachtautocombinaties op het onderliggend wegennet

Publication/report R-2008-2
Published: 2008 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.; Schermers, ing. G.
Tags: Transport mode, Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Risks, International,lorry
Een LZV, een langere en zwaardere vrachtautocombinatie (dan de reguliere), mag alleen gebruikmaken van het onderliggend wegennet als daartoe door de lokale wegbeheerder ontheffing is verleend. Om de... Read more

Hoe kan Gelderland door met Duurzaam Veilig?

Publication/report R-2007-11
Published: 2008 (SWOV): Aarts, Dr. L.T.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Education, Risks, International,safety
In 2007 verscheen het Gelders Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2007-2010. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) heeft aan de SWOV gevraagd om deze verkeersveiligheidsplannen... Read more

Bruikbaarheid van QALY’s en DALY’s voor de verkeersveiligheid

Publication/report R-2007-13
Published: 2008 (SWOV): Wijnen, Drs. W.
Tags: Road safety in numbers, Policy, Enforcement, Education, Risks, Transport mode, Infrastructure, Technology & ITS, Human behaviour in traffic,method
QALY’s ('Quality Adjusted Life Years’) en DALY’s ('Disability Adjusted Life Years') zijn meeteenheden waarin de gevolgen van (verkeers)letsel kunnen worden uitgedrukt. In verkeersveiligheidsonderzoek... Read more

Speed support through the intelligent vehicle

Publication/report R-2006-25
Published: 2008 (SWOV): Morsink (SWOV), P.; Goldenbeld (SWOV), Ch.; Dragutinovic (SWOV/TU Delft), N.; Marchau (TU Delft), V.; Walta (TU Delft), L.; Brookhuis (TU Delft), K.
Tags: Infrastructure, Policy, Transport mode, Technology & ITS, Road safety in numbers, International,speed management
This report links different types of information about the position and perspective of speed management measures related to intelligent vehicles. Here a vehicle is defined as 'intelligent' if it...

Verkeersveiligheid in regionale netwerkanalyses

Publication/report R-2007-12
Published: 2008 (SWOV): Schermers (SWOV), Ing. G.; Drolenga (Grontmij), ir. J.; Tromp (Goudappel Coffeng), ir. H.L.
Tags: Road safety in numbers, Risks, Policy, Infrastructure, Transport mode, International,risk assessment
Naar aanleiding van het beleid dat is opgetekend in de Nota Mobiliteit zijn er in de afgelopen jaren regionale netwerkanalyses uitgevoerd in elf stedelijke gebieden. De netwerkanalyses zijn bedoeld... Read more