Found 35 documents.

Invoering van contourmarkering voor het bestaande vrachtwagenpark

Publication/report R-2015-2
Published: 2015 (SWOV): Wijnen, W.; Bax, C.A.; Stipdonk, H.L.; Wegman, R.W.N.; Bos, N.M.
Tags: Transport mode, Freight and delivery traffic, Risks, Policy, International,vehicle marking
In Nederland vinden jaarlijks ongeveer 300 ongevallen plaats met vrachtauto’s (bakwagens, trekkers, opleggers en aanhangers) waarbij doden of ernstig verkeersgewonden vallen. Volgens ongevallendata... Read more

Bruikbaarheid van snelheidsgegevens uit 'floating car data' voor proactieve verkeersveiligheidsanalyses

Publication/report R-2015-3
Published: 2015 (SWOV): Aarts, L.T.; Bijleveld, F.D.; Stipdonk, H.L.
Tags: Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement,speed
Gegevens over verkeersslachtoffers bieden momenteel onvoldoende aanknopingspunten voor beleid van decentrale overheden. De regionale organen verkeersveiligheid van de provincies Gelderland (ROVG,...... Read more

Monitoring van de veiligheidskwaliteit van weginfrastructuur en fietsinfrastructuur

Publication/report R-2015-5
Published: 2015 (SWOV): Dijkstra, A.; Wijlhuizen, G.J.; Aarts, L.T.
Tags: Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic,region
Gegevens over verkeersslachtoffers bieden momenteel onvoldoende aanknopingspunten voor beleid van decentrale overheden. De regionale organen verkeersveiligheid van de provincies Gelderland (ROVG,...... Read more

Monitoring van het gebruik van alcohol in het verkeer

Publication/report R-2015-4
Published: 2015 (SWOV): Houwing, S.; Aarts, L.T.
Tags: Risks, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement,driver
Gegevens over verkeersslachtoffers bieden momenteel onvoldoende aanknopingspunten voor beleid van decentrale overheden. De regionale organen verkeersveiligheid van de provincies Gelderland (ROVG,...... Read more

Success in evaluation: Focussing on the positives

Publication/report
isbn: 978-1-4128-5568-6
Published: 2015 (Transaction Publishers): Bohni Nielsen, S.; Turksema, R.; Knaap, P. van der (eds.)
Tags: Policy,