Found 74 documents.

Traffic enforcement in Europe: effects, measures, needs and future

Publication/report
Published: 2003 (European Commission): Mäkinen, T.; Zaidel, D.M.; Goldenbeld, Ch.; Heidstra, J.; et al.

Alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer: gebruik, risico's en bestrijding

Publication/article
Published: 2003 (Bohn Stafleu Van Loghum): Mathijssen, M.P.M.

Samenwerking bij besluitvorming over de aanleg van 60 km/uur-gebieden

Publication/report R-2003-6
Published: 2003 (SWOV): Bax, Drs. C.A.; Pröpper (Partners+Pröpper), dr. I.M.A.M.; Litjens (Partners+Pröpper), drs. B.P.E.A.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Enforcement, Education, International,partnership
Dit rapport beschrijft een opzet voor een onderzoek naar de relatie tussen samenwerking van beleidsactoren tijdens de besluitvorming en de slagvaardigheid van het vastgestelde beleid. Het onderzoek... Read more

Verkeersveiligheidseffecten van herinrichting van de Kûkhernewei

Publication/report R-2003-7
Published: 2003 (SWOV): Niet, Drs. M. de; Kooi, ir. R.M. van der
Tags: Road safety in numbers, Transport mode, Passenger car, Freight and delivery traffic, Infrastructure, Risks, Technology & ITS, Policy, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education,...
Dit onderzoek is een case-studie naar de verkeersveiligheidseffecten van de herinrichting van de Kûkhernewei, een weg gelegen tussen de gemeenten Dantumadeel en Tytsjerksteradiel. In het bijzonder is... Read more

SWOVschrift 93

Publication/magazine
issn: 1380-7021
Published: 2003 (SWOV): SWOV

Leerdoelen voor rijbewijsbezitters van 25 tot 60 jaar in het kader van Permanente Verkeerseducatie

Publication/report R-2003-5
Published: 2003 (SWOV): Wittink, Drs. R.D.
Tags: Education, Human behaviour in traffic, Policy, Transport mode, International,retraining of drivers
De gezamenlijke Regionale en Provinciale Organen voor de Verkeersveiligheid hebben in 1998 besloten een beleidstraject te ontwikkelen voor permanente verkeerseducatie van rijbewijsbezitters. Daarbij... Read more

Sneller Veiliger

Publication/report D-2002-10
Published: 2003 (SWOV): Wegman, Ir. F.C.M.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Risks, Transport mode, Enforcement, Infrastructure, Education, International,safety
In het tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer was voor het jaar 2000 de taakstelling geformuleerd van 25% minder slachtoffers dan in 1986. Deze reductie is gehaald voor het aantal verkeersdoden... Read more

Verkeersveiligheidstoets Rhoonse Baan

Publication/report D-2003-1
Published: 2003 (SWOV): Langen, Ir. A.C.B. de
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Infrastructure, International,safety
In de gemeente Albrandswaard is een tracé bepaald voor een nieuw aan te leggen gebiedsontsluitingsweg vanuit de nieuwbouwwijk Portland. Deze nieuwe weg, de Rhoonse Baan, zorgt voor de ontsluiting van... Read more

De fietshelm wint terrein in Nederland

Publication/article
Published: 2003 : Goldenbeld, Ch.; Vugt, M.J.H. van; Schaalma, H.

Mogelijke veiligheidseffecten van navigatiesystemen

Publication/report R-2002-30
Published: 2003 (SWOV): Oei, Ir. H.L.
Tags: Infrastructure, Human behaviour in traffic, Transport mode, Risks, Enforcement, Policy, Road safety in numbers, Technology & ITS,route guidance
Navigatiesystemen zijn ‘in-car’ route-informatiesystemen die de bestuurder adviezen geven hoe te rijden naar een opgegeven bestemming. Sedert een aantal jaren zijn ze op de markt, en verwacht wordt... Read more