Found 4 documents.

Nudging van rijsnelheid via Dick Bruna-borden: een veldexperiment

Publication/report R-2017-11
Published: 2017 (SWOV): Goldenbeld, Ch.; Groot-Mesken, J. de; Temürhan, M.
Tags: Transport mode, Passenger car, Human behaviour in traffic,Urban area; speed; traffic; risk; evaluation (assessment); driver; driving; behaviour; traffic sign; reaction (human); Netherlands; SWOV
Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar het effect van Dick Bruna-borden langs 30km/uur-wegen op de rijsnelheid van automobilisten. Het onderzoek is door SWOV uitgevoerd in...... Read more

Speed-pedelec op de rijbaan

Publication/report R-2017-13
Published: 2017 (SWOV): Stelling-Konczak, A.; Groot-Mesken, J. de; Vlakveld, W.; Wesseling, S.
Tags: Transport mode, Bicycle, Powered two-wheeler, Infrastructure, Technology & ITS, Human behaviour in traffic, Enforcement,elektrische fiets
Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe wetgeving voor de speedpedelec van kracht en is de speed-pedelec gekentekend als bromfiets – tot die tijd gold de speed-pedelec (tijdelijk) als snorfiets. Volgens... Read more

Speed-pedelecs op de rijbaan: observatieonderzoek

Publication/report R-2017-13A
Published: 2017 (SWOV): Stelling-Konczak, A.; Vlakveld, W.P.; Wesseling, S.; Groot-Mesken, J. de; Christoph, M.; Algera, A.J.; Twisk, D.A.M.
Tags: Transport mode, Bicycle, Powered two-wheeler, Infrastructure, Technology & ITS, Human behaviour in traffic, Enforcement,elektrische fiets
Veranderingen in de regelgeving Speed-pedelecs zijn elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot aan 45 km/uur. Tot 1 januari 2017 waren speed-pedelecs volgens de wet snorfietsen. Wanneer er... Read more

Make walking attractive; Proceedings high level workshop held at SWOV Institute for Road Safety Research, The Hague, 4-5 September 2017

Publication/report
Published: 2017 (SWOV): Methorst, R. (ed.)
Tags: Transport mode, Pedestrian,
Good insight in walking, walkability and effective measures (technical feasibility) does not suffice to get conditions for pedestrians improved. The key is social and political feasibility. In this...