Found 3241 documents.

Guidelines and recommendations for future policy of cooperative and automated passenger cars

Publication/report
Published: 2022 (European Commission): Gebhard, S.; Nabavi Niaki, M.; Schermers, G.; Goldenbeld, C.; Chaudhry, A.
Tags: Technology & ITS, Policy, International,
The aim of the LEVITATE project is to prepare a new impact assessment framework to enable policymakers to manage the introduction of connected and automated transport systems, maximise the benefits...

Verkeersveiligheid van stedelijke verkeersinfrastructuur

Publication/report R-2021-16
Published: 2021 (SWOV): Dijkstra, A.; Schermers, G.; Petegem, J.H. van
Tags: Infrastructure,
Na de geleidelijke invoering van Duurzaam Veilig Wegverkeer resteren er nog wegen en straten die niet voldoen aan de daarvoor geldende richtlijn. SWOV heeft hiernaar onderzoek gedaan met gegevens van... Read more

Road safety related impacts within the Levitate project

Publication/report
Published: 2021 (European Commission): Weijermars, W.; Zwart, R. de; Mons, C.; Gebhard, S.; Cleij, D.; Sha, H.; Chaudhry, A.; Boghani, H.; Haouari, R.; Quddus, M.; Thomas, P.; Hula, A.
Tags: Infrastructure, Technology & ITS, International,
LEVITATE (Societal level impacts of connected and automated vehicles) is a Horizon 2020 project that aims to forecast impacts of developments related to Cooperative, Connected and Automated Mobility...

Guidelines and recommendations for future policy of cooperative and automated freight transport

Publication/report
Published: 2021 (European Commission): Goldenbeld, C.; Gebhard, S.; Schermers, G.; Mons, C.; Hu, B.
Tags: Infrastructure, Technology & ITS, Policy, International,
Goals and impacts Mobility of people and goods is the lifeline of the modern city. In planning for future urban mobility cities like Manchester and Vienna have set goals in which future mobility...

Guidelines and recommendations for future policy of automated urban transport

Publication/report
Published: 2021 (European Commission): Goldenbeld, C.; Gebhard, S.; Schermers, G.; Nabavi Niaki, M.; Mons, C.
Tags: Infrastructure, Technology & ITS, Policy, International,
Goals and impacts Mobility of people and goods is the lifeline of the modern city. In planning for future urban mobility, European cities like Manchester and Vienna have set goals in which future...

Ernstig verkeersgewonden 2020

Publication/report R-2021-22
Published: 2021 (SWOV): Bos, N.M.; Bijleveld, F.D.; Decae, R.J.; Aarts, L.T.
Tags: Road safety in numbers, International,
Het aantal ernstig verkeersgewonden is een belangrijke indicator voor de verkeersonveiligheid. Een ernstig verkeersgewonde wordt in Nederland sinds 2010 als volgt gedefinieerd: Een ernstig... Read... Read more

De Staat van de Verkeersveiligheid 2021

Publication/report R-2021-21
Published: 2021 (SWOV): Aarts, L.; Wijlhuizen, G.J.; Gebhard, S.; Goldenbeld, Ch.; Decae, R.; Bos, N.; Bijleveld, F.; Mons, C.; Hoekstra, T.
Tags: Road safety in numbers, Policy,
In 2020 vielen 610 verkeersdoden in Nederland, 51 doden minder dan in 2019. Wanneer we echter de afgelopen tien jaar beschouwen, dan is er geen sprake van een dalende trend. We kunnen nu definitief... Read more

Achtergronden bij De Staat van de Verkeersveiligheid 2021

Publication/report R-2021-21A
Published: 2021 (SWOV): Aarts, L.T.; Wijlhuizen, G.J.; Gebhard, S.E.; Goldenbeld, Ch.; Decae, R.J.; Bos, N.M.; Bijleveld, F.D.; Mons, C.; Hoekstra, A.T.G.
Tags: Road safety in numbers, Policy,
Dit rapport dient als achtergrondrapport en onderzoeksverantwoording bij De Staat van de Verkeersveiligheid 2021 (R-2021-21). Dit achtergrondrapport bespreekt: ontwikkelingen in aantallen... Read... Read more

Wat is de monetaire waardering van het voorkomen van verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden?

Publication/report 2021-R-01-NL
Published: 2021 (VIAS institute): Schoeters, A.; Large, M.; Koning, M.; Carnis, L.; Daniels, S.; Mignot, D.; Urmeew, R.; Wijnen, W.; Bijleveld, F.; Horst, M. van der
Tags: Road safety in numbers, International,
Scope en onderzoeksvraag Het VALOR-project is een onderzoeksinitiatief waarbij wetenschappers uit vier Europese landen (België, Frankrijk, Duitsland en Nederland) hebben samengewerkt om met een...... Read more

Monetary valuation of the prevention of road fatalities and serious road injuries

Publication/report
Published: 2021 (VIAS institute): Schoeters, A.; Large, M.; Koning, M.; Carnis, L.; Daniels, S.; Mignot, D.; Urmeew, R.; Wijnen, W.; Bijleveld, F.; Horst, M. van der
Tags: Road safety in numbers, International,
Scope en onderzoeksvraag Het VALOR-project is een onderzoeksinitiatief waarbij wetenschappers uit vier Europese landen (België, Frankrijk, Duitsland en Nederland) hebben samengewerkt om met een...... Read more