Found 107 documents.

Beknopte literatuurstudie inzake categorie-indeling voor wegen

Publication/report R-91-43
Published: 1991 (SWOV): Dijkstra, Ir. A. ; Twisk, Drs. D.A.M

Bus op vluchtstrook

Publication/report
Published: 1991 (SWOV): Minnen, J. van (SWOV); Dommerholt, W. (BGC)

Categorisering van wegen en gewenste rijsnelheden

Publication/report R-91-83
Published: 1991 (SWOV): Janssen, Ir. S.T.M.C. ; Roszbach, Drs. R. ; Noordzij, Drs. P.C. ; Wesemann, Mr. P

Categorisering van wegen: Deel 2: Psycho-ergonomische gezichtspunten

Publication/report R-91-53
Published: 1991 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M.

De analyse van ontwikkelingen in de verkeersonveiligheid

Publication/report R-91-17
Published: 1991 (SWOV): Roszbach, Drs. R

De categorie-indeling van wegen binnen de bebouwde kom: Een neerslag van overwegingen binnen de C.R.O.W.-werkgroep

Publication/report R-91-44
Published: 1991 (SWOV): Janssen, Ir. S.T.M.C. red