Publication

Wegen beter herkenbaar; Essentiële kenmerken voor de herkenbaarheid van duurzaam veilige wegen

Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC 2004

Author(s)

Vliet, P. van; Davidse, R.J.

Year

2004

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het voor de weggebruiker in Nederland niet altijd even duidelijk is op wat voor categorie weg hij rijdt en welk bijbehorend (snelheids)gedrag daar van hem wordt verwacht. Nagenoeg alle wegbeheerders hebben in het kader van het Startprogramma Duurzaam Veilig 1997 hun wegen gecategoriseerd. Om de wegcategorieën nu ook voor de weggebruiker beter herkenbaar te maken heeft het Nationaal MobiliteitsBeraad in december 2003 de essentiële herkenbaarheidkenmerken Duurzaam Veilige wegen vastgesteld. In deze paper worden de achtergronden van deze kenmerken toegelicht en wordt ingegaan op de effecten van deze kenmerken op snelheid en laterale positie op basis van een door de SWOV uitgevoerde meta-analyse.

Print this page
article

Published in

Werken aan maximaal effect

Volume (Issue)

CD-ROM

Pages

5

Publisher

ANWB/SWOV, 's-Gravenhage/Leidschendam

Conference

21-apr-04, Rotterdam