Publication

Wat betekent het rapport 'Speed management' voor Nederland?

Nederlandstalige samenvatting van het OECD/CEMT-rapport met een voorwoord van de SWOV

Author(s)

SWOV

Year

2007

In oktober 2006 verscheen het rapport Speed management door het Joint Transport Research Centre van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) en de Europese Conferentie van Ministers van Verkeer (CEMT). Het geeft een uitgebreid overzicht van de stand van zaken op het gebied van snelheidsbeheersing. Het rapport dat voor u ligt bevat de Nederlandstalige samenvatting met de bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit dit OECD/CEMT-rapport op hoofdlijnen. Tevens bevat het een voorwoord waarin de SWOV ingaat op de betekenis daarvan voor Nederland.

Print this page
report

Report number

R-2006-10

Pages

vi + 19

Publisher

SWOV, Leidschendam