Publication

Verlenging van de geldigheidsduur van rijbewijzen

Een beschouwing over de effecten op de verkeersveiligheid. Consult aan de Directie Verkeersveiligheid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Author(s)

Colk, Drs. H. van der ; Wesemann, Mr. P

Year

1981

Download

PDF icon pdf (1.22 MB)
Print this page
report

Report number

R-81-13

Pages

40

Publisher

SWOV, Voorburg