Publication

Verkeersveiligheidsverkenner toont verkeersrisico op locatie; De verbeterde Verkeersveiligheidsverkenner in Haaglanden gedemonstreerd

Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC 2004

Author(s)

Janssen, S.T.M.C.

Year

2004

De Verkeersveiligheidsverkenner, in 2001 door de SWOV ontwikkeld, wordt in een verbeterde versie gedemonstreerd aan de hand van een voorbeeld in het Stadsgewest Haaglanden. De Verkenner berekent hier de kosteneffectiviteit van twee locatiegebonden verkeersveiligheidsmaatregelen: snelheidshandhaving en rijrichtingscheiding. Beide worden fictief toegepast op gebiedsontsluitende wegen in Haaglanden. Beleidsmedewerkers van regionale verkeersveiligheidsorganen en wegbeheerders van gemeenten en provincies kunnen met de uiteindelijke Verkenner locaties selecteren en gevolgen van maatregelen schatten. Ook adviesbureaus kunnen een module van de Verkenner koppelen aan hun verkeers(veiligheids)modellen.

Print this page
article

Published in

Werken aan maximaal effect

Volume (Issue)

CD-ROM

Pages

3

Publisher

ANWB/SWOV, 's-Gravenhage/Leidschendam

Conference

21-apr-04, Rotterdam