Publication

Verkeersveiligheidsvergelijker

Author(s)

SWOV; Fietsersbond; VVN

Year

2018

Verkeersveiligheidsvergelijker.nl laat van alle Nederlandse gemeenten cijfers zien over verkeersveiligheid. Het gaat hierbij om cijfers over verkeersdoden, maar ook over (fiets)infrastructuur en meldingen van burgers over verkeersonveilige situaties. Gemeenten kunnen hier hun eigen gegevens vergelijken met die van andere gemeenten.

Print this page
miscellaneouss

Publisher

SWOV, Den Haag