Publication

Verkeersveiligheidsbeleid als uitwedstrijd: een nieuwe sturingsvisie voor Duurzaam Veilig

Author(s)

Bax, C.A.; Jong, W.M. de; Koppenjan, F.J.M.

Year

2006

Download

De verkeersveiligheidsvisie Duurzaam Veilig is toe aan een nieuwe impuls. De implementatiecontext heeft steeds meer het karakter gekregen van een gedecentraliseerd en intersectoraal netwerk dan van een hiërarchische, sectorale setting. Dit heeft consequenties voor de uitvoeringsstrategie. Eerder werd de uitvoering van Duurzaam Veilig als een rationele programmeringsopgave beschouwd. Een benadering waarbij uitvoering als een afstemmingsproces tussen wederzijds afhankelijke actoren wordt opgevat, sluit echter beter aan bij de uitdagingen waarvoor Duurzaam Veilig staat.

Print this page
article

Published in

Bestuurswetenschappen

Volume (Issue)

60 (6)

Pages

467-483