Publication

Verkeersveiligheid van routes en van routekeuze; Indicatoren om de veiligheid van routes te beschrijven

Author(s)

Weijermars, W.; Dijkstra, A.

Year

2008

Download

Print this page
article

Published in

Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2008

Pages

14 p.

Conference

20-21 november 2008, Santpoort