Publication

Verkeersveiligheid: van onderzoek naar realisatie

Overzicht van aanbevelingen uit recente SWOV-rapportages die nog niet tot uitvoering en/of voorbereiding zijn gekomen maar nog steeds actueel zijn

Author(s)

SWOV

Year

2000

De SWOV brengt per jaar vele tientallen publicaties uit met suggesties voor maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid. Sommige van die aanbevelingen zijn gebaseerd op door de SWOV verricht onderzoek, andere op ongevallenanalyses en/of literatuuronderzoek. Deze notitie geeft een overzicht van aanbevelingen door de SWOV die nog niet tot uitvoering en/of voorbereiding zijn gekomen in het Nederlandse verkeersveiligheidsbeleid, maar nog steeds actueel zijn. Het overzicht is gebaseerd op publicaties sinds 1994, en is thematisch ingedeeld rondom ‘voertuigen' en ‘gedrag van verkeersdeelnemers'.

Print this page
report

Report number

D-2000-2

Pages

17 blz.

Publisher

SWOV, Leidschendam