Publication

Verhoging snelheidslimiet op autosnelwegen

Veiligheidseffecten 130km/uur-limiet vooralsnog niet eenduidig

Author(s)

SWOV

Year

2019

In 2012 is de algemene snelheidslimiet op autosnelwegen verhoogd van 120 naar 130 km/uur. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een onderzoek naar de verkeersveiligheidseffecten hiervan. Ten eerste blijkt dat de in 2012 overwogen aanvullende infrastructurele veiligheidsmaatregelen niet volledig zijn uitgevoerd. Met name de bermveiligheid kan op veel plaatsen nog verbeterd worden. De effecten van de limietverhoging op de daadwerkelijk gereden snelheid blijken sterk locatiegebonden en zijn op veel wegvakken klein. De toename van het aantal verkeersdoden op autosnelwegen de afgelopen jaren kan niet eenduidig aan de verhoging van de snelheidslimiet worden toegeschreven. De kans op een ongevalsincident (ongeacht de ernst van dat ongeval) is weliswaar toegenomen op 130km/uur-wegvakken, maar opvallend genoeg iets minder dan op de wegen waar de limiet 120 km/uur is gebleven.

Print this page
report

Report number

R-2019-30

Pages

20

Publisher

SWOV, Den Haag