Publication

Uitgangspunten voor verkeersveiligheidsonderzoek en beleid (maatregelen)(VV1); 1a. Het verschijnsel verkeersonveiligheid; 1b. Korte schets van omvang, aard en ontwikkeling van het verschijnsel verkeersonveiligheid; 1c. Fasenmodel van het ongevalsproc

Author(s)

Asmussen, E.

Year

1983

Download

Print this page
article

Published in

Cursus Verkeersveiligheid (januari) 1983.

Editor(s)

Stichting Postakademiale Vorming Verkeerskunde

Publisher

Orgaan voor Postacademisch Onderwijs in de Vervoerswetenschappen en de Verkeerskunde PAO, Rijswijk