Publication

Slipproeven voor veiliger zijdelings botsen

Also published as

Unieke beproevingsinstallatie voor zijdelingse botsingen met auto's ontwikkeld. Ing. C.C. Schoon. R-77-20. 6 blz. f 7,50. SWOV.

Author(s)

Schoon, C.C.

Year

1977

Download

Print this page
article

Published in

PT-Aktueel

Pages

7-9