Publication

Recente ontwikkelingen in de veiligheid van snorfietsers

Author(s)

Noordzij, Drs. P.C.

Year

1995

Download

PDF icon pdf (1.95 MB)

Sinds enkele jaren neemt het gebruik van de snorfiets toe. De indruk bestaat dat het gebruik vooral toeneemt onder jongeren. Bovendien zijn er aanwijzingen dat veel van deze jongeren hun snorfiets opvoeren en veel te hard rijden. Volgens de regels rijden zij zonder helm. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor het aantal slachtoffers, dat ook toeneemt. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft aangekondigd ook snorfietsers te willen verplichten een helm te dragen. De redenering is dat snorfietsen die worden opgevoerd, of kunnen worden opgevoerd, in feite bromfietsen zijn en dus ook zo moeten worden behandeld. Van verschillende kanten is bezwaar geuit tegen dit voornemen, omdat geen uitzondering wordt gemaakt voor goedwillende snorfietsers. In deze notitie wordt nagegaan wat er bekend is over het probleem en de mogelijke oplossingen

Print this page
report

Report number

D-95-14

Pages

11

Publisher

SWOV, Leidschendam