Publication

Proactief verkeersveiligheidsbeleid: wat kan de psychiatrie leren?

Author(s)

Weijermars, W.; Aarts, L.

Year

2021

Achtergrond: Net zoals in de psychiatrie heeft ook in de verkeersveiligheid een omslag plaatsgevonden van een reactief beleid naar een meer proactief beleid.

Doel: Beschrijven van de ontwikkeling, kern en uitwerking van proactief verkeersveiligheidsbeleid en een eerste aanzet bieden voor lessen voor de psychiatrie.

Resultaten: Bij proactief verkeersveiligheidsbeleid neemt men de mens als uitgangspunt: mensen zijn fysiek kwetsbaar, ze maken fouten en houden zich niet altijd aan de regels. In een Duurzaam Veilig ontworpen verkeerssysteem leiden deze kenmerken niet tot ongevallen of wordt tenminste ernstig letsel voorkomen.

Conclusie: Elementen uit proactief verkeersveiligheidsbeleid, zoals ‘safety by design’, risicoreductie en blootstellingsreductie en samenwerking met andere terreinen bieden wellicht inspiratie voor proactieve psychiatrie.

Print this page
article

Published in

Tijdschrift voor Psychiatrie

Volume (Issue)

63 (2)

Pages

103-106

Topics