Publication

Politiek draagvlak voor ISA; Brede interesse voor de maatregel, maar ook duidelijke reserves

Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC 2004

Author(s)

Goldenbeld, C.

Year

2004

De SWOV heeft het politieke draagvlak voor de ISA-maatregel onderzocht op basis van een interviewstudie onder vertegenwoordigers van politieke partijen (kamerleden/partijwoordvoerders). Ondanks brede politieke interesse voor de maatregel, bestaan er ook duidelijke reserves. Deze gelden met name ten aanzien van de verplichte invoering van ISA en houden verband met de aantasting van de vrijheid van de automobilist, de mogelijke verstoringen van de werking van het systeem door technische fouten, fraude en sabotage. Van de landelijke politiek is nu niet te verwachten dat men politieke uitspraken zal doen om de introductie van ISA naderbij te brengen. Wel is er een positieve houding ten aanzien van nadere kennisverwerving over het onderwerp. Kennis over kosten-baten van specifieke ISA-varianten en een concreet plan voor invoering van ISA in Nederland kunnen belangrijke prikkels zijn voor verdere politieke discussie over dit onderwerp. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat of een ‘lobby’ zouden hiertoe het initiatief kunnen nemen.

Print this page
article

Published in

Werken aan maximaal effect

Volume (Issue)

CD-ROM

Pages

4

Publisher

ANWB/SWOV, 's-Gravenhage/Leidschendam

Conference

21-apr-04, Rotterdam