Publication

Pleidooi: Van 50 naar 30! (Maar niet overal)

Pleidooi voor nieuwe wegcategorie en aanpassing basiskenmerken wegontwerp

Author(s)

Tacq, R.; Andriesse, R.; Walraad, A.; Schutte, M.; Dijkstra, A.; Godefrooij, H.

Year

2020

Voor de veiligheid en leefbaarheid in onze dorpen en steden zou de snelheid op veel wegen binnen de bebouwde kom verlaagd moeten worden naar 30 km/uur. Maar op een deel van de wegen blijft 50 km/uur een passende limiet. Tegelijkertijd moeten de basiskenmerken wegontwerp worden aangescherpt en moeten wegbeheerders worden gestimuleerd om hun ‘grijze wegen’ opnieuw tegen het licht te houden. En waar fietsers van de rijbaan gebruik maken, moet de snelheid altijd terug naar 30. Tot deze conclusies komen ANWB, SWOV, Mobycon, Walraad, Goudappel Coffeng en DTV Consultants in dit gezamenlijke artikel.

Print this page
article

Published in

Verkeerskunde