Publication

Onderzoeksopzet stelselherziening medische rijgeschiktheid

Author(s)

Davidse, R.J.

Year

2019

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil graag weten hoe de medische rijgeschiktheid gedurende de looptijd van het rijbewijs het best kan worden beoordeeld en heeft SWOV gevraagd een opzet te maken voor onderzoek. Het beoogde resultaat van het onderzoek is een aantal alternatieve scenario’s voor de beoordeling van de rijgeschiktheid in Nederland en de voor- en nadelen van deze alternatieven ten opzichte van het huidige systeem. De randvoorwaarden waaraan een alternatief systeem moet voldoen zijn 1) een risicogeoriënteerde aanpak en 2) aansluiting bij de Europese regelgeving rondom medische geschiktheid (Richtlijn 2006/126/EG).

Dit rapport beschrijft de onderzoeksopzet en planning van het onderzoek. Daarin worden de volgende vijf deelstudies onderscheiden:

  1. Beschrijving van het huidige Nederlandse stelsel voor beoordeling van de medische geschiktheid
  2. Inventarisatie van stelsels die in het buitenland worden gehanteerd
  3. Literatuurstudie naar innovatieve methoden voor het beoordelen van de rijgeschiktheid
  4. Draagvlakonderzoek onder uitvoeringspartners en burgers
  5. Selectie van alternatieve scenario’s met een beschrijving van de effecten op kosten, doorlooptijd en verkeersveiligheid.
Print this page
report

Report number

R-2019-21

Pages

23

Publisher

SWOV, Den Haag