Publication

Onafhankelijk onderzoek in positie, oordeelsvorming en beeldvorming - Institutionele en professionele dimensies van 'speaking truth to power'

Author(s)

Knaap, P. van der; Bokhorst, M.; Kleistra, Y.

Year

2019

Twijfel aan de onafhankelijkheid van onderzoek leidt regelmatig tot hoogoplopende discussies. Dat geldt met name als er dingen niet goed zijn gegaan. Dit themanummer verkent de vraag hoe onderzoeksorganisaties en onderzoekers zich kunnen verweren tegen oneigenlijke beïnvloeding: het bewust en actief nastreven van te positieve uitkomsten van onderzoek door opdrachtgevers of overheden. Dankzij de bijdragen van de auteurs uit de werelden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, het Planbureau voor de Leefomgeving, het Rathenau Instituut, de Nationale Ombudsman en de wereld van het biomedisch onderzoek worden in dit artikel een aantal dimensies geschetst hoe op een systematische en verstandige manier werken aan goed, onafhankelijk onderzoek kan worden vormgegeven. Onafhankelijkheid manifesteert zich in positie, oordeelsvorming en beeldvorming. Institutionele, 'harde' waarborgen zoals formele positie en financiën vormen daarbij de basis voor professionele rollen en andere 'zachte' verantwoordelijkheden die onafhankelijkheid in de politieke arena kunnen waarmaken.

Print this page
article

Published in

Bestuurskunde

Volume (Issue)

28 (4)

Pages

3-11

Topics